FURY

Koridor ve Geçiş Alanı Aydınlatma

Elektrik kesintisi yaratan doğal afetler gibi çeşitli hadiseler acil durm aydınlatma ihtiyacını bir zorunluluk olarak ortaya çıkarmıştır. Özellikle kaçış yolları ve koridorların aydınlatılması acil durum anlarında hayati bir önem arz eder. FURY yüksek pil ömrü sayesinde acil aydınlatma açısından önemli bir açığı kapatır.

Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.Language